โซลูชั่นเสียงประกาศสาธารณะ Plena


 
ไมโครโฟนประกาศ Plena All-in-One
 • ไมโครโฟนประกาศแบบหกโซนคุณภาพสูงและทันสมัยสำหรับระบบ Plena All‑in‑One
 • หกปุ่มเลือกโซนที่มีไฟแสดงสถานะแบบ LED และปุ่ม ‘เรียกทุกช่องสัญญาณ’
 • ปุ่มกดเพื่อพูด (PTT) ชั่วคราว
 • สามารถกำหนดค่าได้สำหรับอัตราการขยายสัญญาณ ฟิลเตอร์เสียงพูด อุปกรณ์จำกัดสัญญาณ และระดับเอาต์พุตเพื่อปรับคุณภาพเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • โทนเสียงเรียกความสนใจที่กำหนดค่าได้
 
 
ชุด Plena All-In-One
 • โซลูชัน All‑in‑One สำหรับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์และการเรียกตัว
 • ระบบประกาศเสียงแบบหกโซน
 • จูนเนอร์ AM/FM ที่มีการตั้งค่า Preset ได้
 • ตัวเล่น MP3 สำหรับอุปกรณ์ USB และการ์ด SD
 • อุปกรณ์เสริม ไมโครโฟนประกาศและแผงติดผนังที่สามารถรับแหล่งเสียงที่ตัวและควบคุมระยะไกลได้
 
 
แผงติดผนัง PLN‑4S6Z Plena All-in-One
 • รีโมทคอนโทรลสำหรับชุด Plena All‑in‑One PLN‑6AIO240
 • การกำหนดเส้นทาง BGM และการควบคุมระดับเสียง
 • การเลือกสัญญาณขาเข้าแหล่งเสียงดนตรีสี่ช่องจากระยะไกล
 • สัญญาณขาเข้า ไมโครโฟน/ไลน์ ระยะไกล
 • รับพลังงานจากชุด Plena All‑in‑One
 
 
LBB 1925/10 Plena System Pre-Amplifier
 • Pre-Amplifier ระบบ 6 โซนพร้อมการทำงานแบบช่องสัญญาณเดี่ยวและคู่
 • ช่องสัญญาณอินพุตสองช่องสำหรับสถานีเรียก
 • อินพุตอเนกประสงค์สำหรับไมโครโฟน/สาย พร้อมปุ่มควบคุมโทนเสียงพูด
 • อินพุต 3 ช่องสำหรับเลือก BGM พร้อมปุ่มควบคุมโทนเสียงดนตรี
 • แผงด้านหน้าสำหรับเลือกโซนที่เปิดใช้ BGM และเลือกโซนสถานีเรียกที่เปิดใช้การเรียก
 • อินพุต PC และอินพุตทริกเกอร์สำหรับการเรียกอัตโนมัติ โทนเสียงเตือนภัย และโทนเสียงสำหรับโซนที่เลือก
 
 
LBB 1941/00 Plena Call Station
 • สถานีเรียกแบบ all-call ที่ทันสมัยสำหรับใช้งานกับ LBB 1925/10 System Pre-amplifier
 • ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ชนิดทิศทางเดียว พร้อมก้านไมโครโฟนที่ปรับได้
 • ปุ่มกด PTT แบบชั่วครู่สำหรับการเรียก
 • อัตราการขยายสัญญาณ ฟิลเตอร์เสียงพูด และอุปกรณ์จำกัดสัญญาณแบบเลือกได้ เพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดเจนสดใส
 • การออกแบบฐานโลหะที่แข็งแรงทนทาน
 • สาย 5 ม. และขั้วต่อแบบต่อพ่วงสำหรับการเพิ่มสถานีเรียก
 
 
LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station
 • สถานีเรียก 6 โซนที่ทันสมัยสำหรับใช้งานกับ LBB 1925/10 System Pre-amplifier
 • ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ชนิดทิศทางเดียว พร้อมก้านไมโครโฟนที่ปรับได้
 • ปุ่มเลือก 6 โซน ปุ่มเรียกแบบ all-call และปุ่ม PTT แบบกดชั่วขณะสำหรับการเรียก
 • อัตราการขยายสัญญาณ ฟิลเตอร์เสียงพูด และอุปกรณ์จำกัดสัญญาณแบบเลือกได้ เพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดเจนสดใส
 • การจัดลำดับและโทนเสียงก่อนและหลังการเรียกที่เลือกได้
 • ไฟ LED แสดงสถานะการเลือกโซน การทำงานของระบบ และสถานะของสถานีเรียก
 
 
LBB 1950/10 Plena Tabletop Unidirectional Condenser Microphone
 • ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ชนิดทิศทางเดียวแบบตั้งโต๊ะที่ทันสมัย พร้อมก้านไมโครโฟนที่ปรับได้
 • รับไฟ Phantom จากเครื่องขยายเสียง
 • ปุ่ม PTT แบบกดชั่วคราวหรือกดสลับสำหรับการเรียกหน้าสัมผัสลำดับ
 • LED สีเขียวแสดงว่าไมโครโฟนกำลังทำงาน
 • ออกแบบฐานโลหะที่มั่นคงพร้อมสาย 2 ม. และขั้วต่อ DIN แบบล็อคได้
 • DIN แยกไปอะแดปเตอร์ XLR
 
 
LBB 1930/20 Plena Power Amplifier
 • Power Amplifier กำลังขับ 120 W ในโครงสร้างขนาดกะทัดรัด
 • เอาต์พุต 70 V / 100 V และ 8 ohm
 • อินพุตแบบคู่พร้อมสวิตช์จัดลำดับ
 • อินพุต 100 V สำหรับการทำงานสำรองที่สายลำโพง 100 V
 • การระบายอากาศจากหน้าไปหลังแบบซ้อนกันเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
 • การตรวจสอบไฟเมน แบตเตอรี่สำรอง และโทนเสียงนำ
 • ตามมาตรฐาน EN 60849
 
 
LBB 1935/20 Plena Power Amplifier
 • Power Amplifier กำลังขับสูง 240 W สูง 2U
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 54‑16
 • เอาต์พุต 70 V / 100 V และ 8 โอห์ม
 • อินพุตแบบคู่พร้อมสวิตช์จัดลำดับ
 • อินพุต 100 V สำหรับการทำงานสำรองที่สายลำโพง 100 V
 
 
LBB 1938/20 Plena Power Amplifier
 • Power Amplifier กำลังขับ 480 W ขนาด 19 นิ้ว สูง 3U
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 54‑16
 • เอาต์พุต 70 V / 100 V และ 8 โอห์ม
 • อินพุตแบบคู่พร้อมสวิตช์จัดลำดับ
 • อินพุต 100 V สำหรับการทำงานสำรองที่สายลำโพง 100 V
 
 
PLN‑1LA10 Plena Loop Amplifier
 • เครื่องขยายเสียงกำลังสูงขับด้วยกระแสไฟ
 • อินพุตไมโครโฟน/สาย 2 ช่อง อินพุตลำดับ 1 ช่อง (100 V)
 • ช่วงความถี่และปุ่มควบคุมโทนเสียงแบบเลือกได้
 • อุปกรณ์จำกัดสัญญาณและการควบคุมอัตราการขยายสัญญาณโดยอัตโนมัติ (AGC)
 • รวมอยู่ในระบบที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN 54‑16 และ EN 60849
 
 
PLN‑ILR Plena Inductive Loop Receiver
 • การตรวจสอบระบบเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การตรวจสอบการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รวดเร็ว
 • มีสายคล้องคอสำหรับผู้ใช้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังโดยไม่ต้องตั้งค่า “T”
 • มีชุดหูฟัง
 • สำหรับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ขนาด AAA หรืออัลคาไลน์สองก้อน
 
 
LBB 1965/00 Plena Message Manager
 • เครื่องเล่นข้อความดิจิตอลแบบติดตั้งโดยลำพังที่มีความยืดหยุ่นสูง
 • เก็บข้อความได้ถึง 12 ข้อความและมีอินพุตทริกเกอร์ถึง 12 ช่อง
 • ดาวน์โหลดข้อความจาก PC ในรูปแบบ WAV
 • สอดคล้องตามมาตรฐานระบบเสียงฉุกเฉิน
 • การควบคุมโซนสำหรับ LBB 1925/10 Plena system preamplifier
 • แผงควบคุมด้านหน้าและรีโมทคอนโทรล
 
 
LBB 1968/00 Plena Feedback Suppressor
 • อัลกอริทึมการขจัดสัญญาณย้อนกลับที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
 • การตัดเสียงย้อนกลับก่อนมีสัญญาณเกิดขึ้น
 • ปรับให้เข้ากับคุณภาพเสียงที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถขยายสัญญาณเพิ่มได้ถึง 12 dB ก่อนมีสัญญาณย้อนกลับเกิดขึ้น
 • สายแบบ Balanced หรืออินพุตไมโครโฟนพร้อมแหล่งจ่ายไฟ Phantom
 • อินพุตไมโครโฟนช่องที่สองมี Mixer อัตโนมัติ
 
 
PLN‑6TMW Plena Weekly Timer
 • โปรแกรมรายสัปดาห์สองโปรแกรม
 • 14 โทนเสียง
 • เอาต์พุตหน้าสัมผัส 6 ช่อง
 • แสงกลางวัน/เวลามาตรฐานอัตโนมัติ
 • ควบคุมระดับ BGM
 • ฟังก์ชันรอและหยุดชั่วคราว
 • การตั้งโปรแกรมที่เครื่องและผ่านโปรแกรม PC ที่ให้มา
 • ใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการข้อความและตัวควบคุมระบบเตือนภัยด้วยเสียง Plena สำหรับข้อความที่ตั้งเวลาได้เป็นอย่างดี