เดินสาย


 
LBB 9080/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone
 • คุณภาพเสียงพูดที่ดีเยี่ยม
 • โครงสร้างที่ทนทานแข็งแรง
 • ใช้งานง่าย
 • หน้าสัมผัสสวิตช์ระยะไกล
 • การประยุกต์ใช้งานการพูดระยะใกล้
 • สีดำด้าน
 
 
LBB 9081/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone
 • คุณภาพเสียงพูดที่ดีเยี่ยม
 • โครงสร้างที่ทนทานแข็งแรง
 • ใช้งานง่าย
 • หน้าสัมผัสสวิตช์ระยะไกล
 • การประยุกต์ใช้งานการพูดระยะใกล้
 • ออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบโดยเฉพาะ
 • สีดำด้าน
 
 
LBB 9082/00 Unidirectional Gooseneck Microphone
 • ไมโครโฟนไดนามิกชนิดทิศทางเดียว
 • ก้านไมโครโฟนที่ปรับได้
 • คุณภาพเสียงพูดที่ดีเยี่ยม
 • โครงสร้างที่ทนทานแข็งแรง
 • มีป๊อปชิลด์ในตัว
 • การติดตั้งแบบหน้าแปลน
 • สีดำด้าน
 
 
LBB 9099/10 Unidirectional Handheld Microphone
 • ทรานสดิวเซอร์แบบไดนามิก
 • ไมโครโฟนแบบมือถือชนิดทิศทางเดียว
 • เสียงพูดมีความชัดเจนสดใส
 • โครงสร้างที่ทนทานแข็งแรง
 • สีเทาเข้มทันสมัยไม่สะท้อนแสง
 
 
LBC 2900/xx Unidirectional Handheld Microphones
 • ไมโครโฟนไดนามิกชนิดทิศทางเดียว
 • การใช้งานแบบมือถือหรือมีขาตั้งพร้อมคลิปยึด (ให้มา)
 • โครงสร้างที่ทนทานแข็งแรง
 • สีเทาเข้มทันสมัยไม่สะท้อนแสง
 
 
LBB 1949/00 Gooseneck Condenser Microphone
 • ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ชนิดทิศทางเดียว
 • ก้านไมโครโฟนที่ปรับได้
 • รับไฟ Phantom จากเครื่องขยายเสียง
 • สวิตช์เลื่อนเปิด/ปิดที่มีหน้าสัมผัสลำดับ
 • พร้อมสายไฟขนาด 2 ม. (78 นิ้ว) และขั้วต่อ DIN แบบล็อคได้
 • DIN แยกไปอะแดปเตอร์ XLR
 
 
LBB 1950/10 Plena Tabletop Unidirectional Condenser Microphone
 • ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ชนิดทิศทางเดียวแบบตั้งโต๊ะที่ทันสมัย พร้อมก้านไมโครโฟนที่ปรับได้
 • รับไฟ Phantom จากเครื่องขยายเสียง
 • ปุ่ม PTT แบบกดชั่วคราวหรือกดสลับสำหรับการเรียกหน้าสัมผัสลำดับ
 • LED สีเขียวแสดงว่าไมโครโฟนกำลังทำงาน
 • ออกแบบฐานโลหะที่มั่นคงพร้อมสาย 2 ม. และขั้วต่อ DIN แบบล็อคได้
 • DIN แยกไปอะแดปเตอร์ XLR
 
 
LBB 9600/20 Condenser Handheld Microphone
 • ตัวนำคอนเดนเซอร์
 • ชนิดทิศทางเดียว
 • เสียงพูดมีความชัดเจน
 • ระดับความไวต่ำต่อเสียงรบกวนและเสียงสั่นทั่วไป
 • รับไฟ Phantom
 • โครงสร้างที่ทนทานแข็งแรง
 • สีดำด้านไม่สะท้อนแสงทันสมัย