อุปกรณ์เสริม


 
LBC 1256/00 EVAC Connection Adapter
 
 
LBC 1259/01 Universal Floorstand
 • ขาตั้งอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาอเนกประสงค์
 • สำหรับการติดตั้งลำโพง, Wireless Access Point หรือเครื่องส่งสัญญาณแปลภาษา Integrus
 • ฐานพับแบบเส้นยึดคู่
 • แป้นรองย่อขนาดสำหรับการติดตั้งแบบต่างๆ
 • ปรับด้วยมือได้
 • กระเป๋าหิ้วสำหรับ 2 ชิ้นเป็นอุปกรณ์เสริม
 
 
LBC 14x0/x0 MK Volume Controls และ LBC 1430/10 Program Selector
 • 12 W, 36 W and 100 W versions
 • Available in power-save or failsafe versions
 • Built-in 24 VDC override relay
 • Continuous rotating system
 • Suitable for 3-wire and 4-wire systems
 • Program selector with up to five channels
 • Optional surface mounting box
 • Complies with international installation and safety regulations
 
 
LBC 14xx/x0 U40 Volume Controls และ LBC 1431/10 Program Selector
 • เวอร์ชัน 12 W, 36 W และ 100 W
 • มีอยู่ในเวอร์ชันประหยัดไฟหรือป้องกันการทำงานผิดพลาด
 • รีเลย์ควบคุม 24 VDC ในตัว
 • มีระบบการหมุนที่ต่อเนื่อง
 • เหมาะสำหรับระบบ 3 และ 4 สาย
 • ปุ่มเลือกโปรแกรมมีช่องสำหรับเลือกสูงสุด 5 ช่อง
 • กล่องติดตั้งบนตัวเครื่องที่เป็นอุปกรณ์เสริม
 • สอดคล้องกับข้อกำหนดการติดตั้งสากลและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
 
 
ตัวครอบกันไฟ LBC 3080/x1
 
 
LBC 3081/02 Fire Dome
 
 
LBC 3082/00 Fire Dome
 
 
LBC 3091/01 Surface Mounting Box
 
 
ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง LM1‑MBX12/15 (ชุด 2) สำหรับลำโพง LB3‑PCx50
 • ปัจจัยความปลอดภัย 5:1
 • เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร
 • ตัวยึดอะลูมิเนียม
 • โบล์ทสแตนเลสสตีล
 • ติดตั้งในแนวเอียงได้เพื่อความถูกต้องแม่นยำ
 
 
LM1-VC12P, LM1-VC12L, LM1-VC36P, LM1-VC36L Volume control
 • 12 W and 36 W versions
 • Available in Portrait – and Landscape design
 • Suitable for 3-wire and 4-wire override systems
 • Built-in 24 VDC override relay
 • Robust design