อุปกรณ์เสริมอะนาล็อก


 
FMR-1000-RA LCD annunciator FPA-1000 without control
 • ไฟ LED แสดงสถานะ
 • จอแสดงผล LCD ขนาด 80 ตัวอักษร
 • อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ
 • ปุ่มนาวิเกต
 • ปุ่มตอบรับ
 
 
FMR-1000-RCMD LCD annunciator FPA-1000 with control
 • ไฟ LED แสดงสถานะ
 • จอแสดงผล LCD ขนาด 80 ตัวอักษร
 • อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบพีโซ
 • ปุ่มนาวิเกต
 • ปุ่มการทำงานสำหรับการฝึกซ้อม รีเซ็ต ปิดเสียง และตอบรับ
 
 
FLM-325-I4-A Contact Monitors
 • Monitors Normally Open (NO) or Normally Closed (NC) contacts
 • Monitored Normally Closed (NC) contacts can be configured with or without EOL resistor
 • Module address programming with the D5070 Analog Device Programmer
 • Bi‑colored LED provides module status
 • Digital data communications and power over a two‑wire circuit
 • EEPROM addressing
 
 
FLM-325-2R4-A Dual Relay Modules
 • Two independently configurable Form C contacts
 • Contacts are rated 1 A at 30 VDC or 0.5 A at 125 VAC
 • Module address programming with the D5070 Analog Device Programmer
 • Bi‑colored LED provides module status
 • Digital data communications and power over a two‑wire circuit
 
 
FLM-325-NA4 Supervised Output Modules
 • Contacts are rated 2 A at 24 VDC
 • Flexible application and quick response to emergency conditions
 • Can be alarmed or reset by zone or by individual address
 • Module address programming with the D5070 Analog Device Programmer
 • Bi‑colored LED provides module status
 • Digital data communications and power over a four‑wire circuit
 
 
FLM-325-CZM4 Conventional zone module for FPA-1000
 • มอบโซนสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบทั่วไปสูงสุด 24 ชุด (ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ตรวจจับ)
 • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟเสริมสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบแบบทั่วไป
 • ใช้งานร่วมกันได้กับ Class B (Style B) หรือ Class A (Style D)
 • สามารถตั้งโปรแกรมตำแหน่งของโมดูลได้ระหว่าง 1 ถึง 127 ด้วยเครื่องตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก D5070
 • ไฟ LED แบบสองสีสำหรับการแสดงสถานะโมดูล
 • ใช้การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอลและจ่ายพลังงานผ่านวงจรแบบสายไฟสี่เส้น
 
 
D7035 Octal Relay Modules
 • Eight Form C programmable relay outputs
 • D7035 mounts conveniently inside the FACP enclosure; no separate enclosure needed
 • D7035B includes mounting skirt and enclosure for mounting outside of the FACP enclosure
 • Up to two modules are supported by the FACP
 
 
FLM-325-ISO Short circuit isolator for FPA-1000
 • มีระบบการตรวจสอบสายรับส่งข้อมูลเพื่อตรวจหาการลัดวงจรแบบอัตโนมัติ
 • หน้าสัมผัสใช้งานกระแสไฟฟ้า 1 A ที่ 30 VDC
 • สามารถติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้ภายในลูป SLC
 • รองรับอุปกรณ์สูงสุด 256 ชุดต่อลูปสำหรับวงจรแบบ Class A (Style 7)
 • ไฟ LED สีเหลืองแสดงสถานะสายรับส่งข้อมูล
 
 
FPE-1000-SLC Plug-in SLC module for FPA-1000
 • วงจรสายส่งสัญญาณ (SLC) เป็นวงจรที่มีการจำกัดการจ่ายกระแสไฟ และได้รับการควบคุม
 • สามารถกำหนดค่าเป็นวงจร Class X หรือ Class A หนึ่งชุด หรือ Class B สองชุด
 • รองรับอุปกรณ์ตรวจจับและโมดูลสูงสุด 254 ชุด หรือฐานอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อก 127 ชุดพร้อมอุปกรณ์ตรวจจับที่เหมาะสม
 
 
FPE-1000-NE Network card, 3-Ethernet
 • มอบพอร์ตอีเทอร์เน็ตสามชุด โดยใช้สายเคเบิล CAT 5 หรือสูงกว่า
 • ใช้การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอินที่เรียบง่ายเพื่อเชื่อมกับ FPA‑1000‑V2
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Class A หรือ Class B
 • ใช้ขั้วการเชื่อมต่อมาตรฐาน RJ45
 • ช่วยมอบพอร์ตอินพุตพลังงานชุดที่สองให้กับการใช้งานเครือข่ายแบบทั่วไประหว่างการซ่อมบำรุง
 
 
FPE-1000-NF Network card, 1-Ethernet 2-fiber optic
 • มอบการเปลี่ยนแปลงประเภทสื่อผ่านขั้วต่อ RJ45 และการเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก
 • มอบพอร์ตอีเทอร์เน็ตหนึ่งชุด โดยใช้สายเคเบิล CAT 5 หรือสูงกว่า
 • ใช้การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอินที่เรียบง่ายเพื่อเชื่อมกับ FPA‑1000‑V2
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Class A หรือ Class B
 • ช่วยมอบพอร์ตอินพุตพลังงานชุดที่สองให้กับการใช้งานเครือข่ายแบบทั่วไประหว่างการซ่อมบำรุง
 
 
FPE-1000-NW Network card, 1-Ethernet 2-wired
 • มอบการเปลี่ยนแปลงประเภทสื่อผ่านขั้วต่อ RJ45 และการเชื่อมต่อแบบสาย
 • มอบพอร์ตอีเทอร์เน็ตหนึ่งชุด โดยใช้สายเคเบิล CAT 5 หรือสูงกว่า
 • ใช้การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอินที่เรียบง่ายเพื่อเชื่อมกับ FPA‑1000‑V2
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ Class A หรือ Class B
 • ช่วยมอบพอร์ตอินพุตพลังงานชุดที่สองให้กับการใช้งานเครือข่ายแบบทั่วไประหว่างการซ่อมบำรุง
 
 
FAA-325-10 Sample tube, duct 10'/304.8cm
 • Metal tube with air sampling holes
 • Tubes connect to each other and to housing using standard ½” collets
 • End plug provided
 
 
FAA-325-5 Sample tube, duct 5'/152.4cm
 • Metal tube with air sampling holes
 • Tubes connect to each other and to housing using standard ½” collets
 • End plug provided
 
 
FAA-325-2.5 Sample tube, duct 2.5'/76.2cm
 • Metal tube with air sampling holes
 • Tubes connect to each other and to housing using standard ½” collets
 • End plug provided
 
 
FMM‑100BB‑R Surface‑mount Back Box (red)
 
 
FMM-100GR Break rods, scored acrylic, 12pcs
 • Scored for clean breaking
 • Lightweight acrylic
 • Comes in packages of 12
 
 
FMM-100WPBB-R Weatherproof backbox 4.75x3.25x2.25" red
 
 
FLM-325-2I4 Dual input module for FPA-1000
 • ชุดวงจรการตรวจสอบหน้าสัมผัสสองชุดที่ทำงานแยกจากกัน
 • ตรวจสอบการทำงานของหน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (NO) หรือแบบปกติปิด (NC)
 • หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด (NO) ที่ตรวจสอบสามารถกำหนดค่าได้โดยใช้หรือไม่ใช้ตัวต้านทาน EOL ก็ได้
 • สามารถตั้งโปรแกรมตำแหน่งของโมดูลได้ระหว่าง 1 ถึง 127 ด้วยเครื่องตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แบบอะนาล็อก D5070
 • ไฟ LED แบบสองสีสำหรับการแสดงสถานะโมดูล
 • ใช้การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอลและจ่ายพลังงานผ่านวงจรแบบสายไฟสองเส้น