เครื่องส่งสัญญาณแปลภาษา Integrus


 
LBB 451x/00 เครื่องส่งสัญญาณแปลภาษา Integrus
 • LBB 4511/00 ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 1300 ม.2 (1 carrier สามารถเลือกช่องสัญญาณได้ 4 ช่องสัญญาณ)
 • LBB 4512/00 ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 2600 ม.2 (1 carrier สามารถเลือกช่องสัญญาณได้ 4 ช่องสัญญาณ)
 • การควบคุมอัตราการขยายสัญญาณโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่า IRED (ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การเลือกเอาต์พุตกำลังไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพและความประหยัด
 • ความปลอดภัยของดวงตา
 
 
INT‑FCRAD Flight Case for Radiator
 • โครงสร้างแข็งแกร่งทนทานพร้อมกับมีเสริมมุมแข็งแรง
 • ถือและจัดเก็บได้ง่าย
 • ภายในเป็นกล่องรูปทรงแข็ง
 • ใส่เครื่องส่งสัญญาณแปลภาษาหนึ่งเครื่อง
 
 
LBB 3414/00 Wall Mounting Bracket
 
 
LBC 1259/01 Universal Floorstand
 • ขาตั้งอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาอเนกประสงค์
 • สำหรับการติดตั้งลำโพง, Wireless Access Point หรือเครื่องส่งสัญญาณแปลภาษา Integrus
 • ฐานพับแบบเส้นยึดคู่
 • แป้นรองย่อขนาดสำหรับการติดตั้งแบบต่างๆ
 • ปรับด้วยมือได้
 • กระเป๋าหิ้วสำหรับ 2 ชิ้นเป็นอุปกรณ์เสริม