ชุดประชุมแบบใช้สาย


 
DCN‑DISS / DCN‑DISL Discussion Unit with fixed Microphone
 • ความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับการสรีระ
 • ไมโครโฟนแบบถอดไม่ได้
 • ลำโพงในตัว
 • ใช้เป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธานได้
 
 
DCN‑DISD Basic Discussion Unit
 • ความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับการสรีระ
 • ไมโครโฟนเสียบติดตัวได้
 • ลำโพงในตัว
 • ใช้เป็นชุดผู้ร่วมประชุม ชุดผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ ชุดประธาน หรือชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียวพร้อมกับมีปุ่มเสริมได้
 
 
DCN‑DISCS Discussion Unit with Channel Selector
 • ความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับการสรีระ
 • ไมโครโฟนชนิดเสียบได้
 • ตัวเลือกช่องสัญญาณพร้อมกับตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวย่อ
 • ลำโพงในตัว
 • ใช้เป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธานได้
 
 
DCN‑DISDCS Discussion Unit with Dual Channel Selector
 • ความไวต่ำต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับการสรีระ
 • ไมโครโฟนชนิดเสียบได้
 • ตัวเลือกช่องสัญญาณสองตัวพร้อมกับตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวย่อ
 • ลำโพงในตัว
 • ใช้เป็นชุดผู้ร่วมประชุม ชุดผู้ร่วมประชุมเป็นคู่ ชุดประธาน หรือชุดผู้ร่วมประชุมคนเดียวพร้อมกับมีปุ่มเสริมได้
 
 
DCN‑DISV Discussion Unit with Voting
 • ความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับการสรีระ
 • ไมโครโฟนชนิดเสียบได้
 • ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่ม
 • ลำโพงในตัว
 • ใช้เป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธานได้
 
 
DCN‑DISVCS Discussion Unit with Voting and Channel Selection
 • ความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • การออกแบบที่กะทัดรัด สวยงาม และสอดรับกับหลักสรีรศาสตร์
 • ไมโครโฟนแบบถอดได้
 • ปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่ม
 • ตัวเลือกช่องสัญญาณพร้อมกับตัวเลขและชื่อช่องเป็นตัวย่อ
 • ลำโพงในตัว
 • ใช้เป็นชุดสำหรับผู้ร่วมประชุมหรือชุดสำหรับประธานได้
 
 
DCN‑DISR Rims for Discussion Units
 
 
DCN‑MICS/L ไมโครโฟนประชุมชนิดก้านสั้นและก้านยาว
 • ไมโครโฟนแบบทิศทางเดียวบนก้านไมโครโฟนแบบปรับได้
 • แผงกันเสียงรบกวนและกันลมในตัว
 
 
DCN‑DISBDD Buttons Dual Use (10 ชุด)