ธนาคารคือที่ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการความเสี่ยง และเป็นสถานที่แห่งแรกๆ ที่จะต้องติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ใช้ที่มีความคาดหวังสูง ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วที่จะเป็นอย่างนั้น ระบบรักษาความปลอดภัยยังคงมีบทบาทสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายในที่ธนาคาร ซึ่งจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดอย่างเหลือเชื่อเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย และการสื่อสาร ความท้าทายเหล่านี้ประกอบด้วย:

  • การป้องกันการจับตัวประกันและการปล้น
  • การตรวจจับการทุบทำลายและการทุจริตที่ตู้เอทีเอ็ม
  • การบูรณาการแนวคิดของการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยเข้าไปในกระบวนการต่างๆ ของธนาคาร
  • การจัดการการอนุญาตเข้าถึงรูปแบบต่างๆ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกลไกป้องกันการบุกรุกและสัญญาณเตือน ระบบตรวจจับอัคคีภัย และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

โซลูชันจาก Bosch Security Systems ช่วยธนาคารในการจัดการความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัย และการสื่อสารเหล่านี้

 
 

โครงการอ้างอิง


 

Banco del Bajío, เม็กซิโก

ธนาคาร Banco de Bajío ในเม็กซิโกมี 52 สาขาใน 21 เมืองโดยให้บริการลูกค้ากว่า 47,000 ราย Banco del Bajío คือสถาบันการเงินเฉพาะกลุ่มที่เน้น SME ธุรกิจการเกษตร และการธนาคารพาณิชย์ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Banco del Bajío ได้เปิดบริษัทในเครือ 139 แห่ง โดยสร้างเครือข่ายสำนักงาน 203 แห่ง ใน 58 เมือง และบริเวณเขตนครหลวงของรัฐ 24 แห่ง

 
 
 

ธนาคารแห่งชาติ สาธารณรัฐเช็ก

CNB คือธนาคารกลางของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลตลาดการเงิน ธนาคารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเช็ก และอยู่ภายใต้กฎหมายมหาชน โดยมีหน้าที่จัดการทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายจากรัฐอย่างอิสระและด้วยความระมัดระวังตามสมควร จุดประสงค์หลักของธนาคารคือการดูแลเกี่ยวกับเสถียรภาพของราคา ควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่นระดับต่ำ ฯลฯ

 
 

โครงการอ้างอิงในต่างประเทศ

พบกับโครงการอ้างอิงของต่างประเทศในโซลูชั่นต่างๆ

 
 

วิดีโอ

พบกับวิดีโอเกี่ยวกับโครงการอ้างอิงในโซลูชั่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ